Zonder traditie geen toekomst

Zonder traditie geen toekomst

Geplaatst in: Nieuws | 0

De film l‘Avenir begint met een graf. Ook de rest van de film toont geen woest optimistisch toekomstbeeld. Toch is het een mooie, lieve en belangrijke film. Isabelle Huppert speelt een filosofiedocente van pakweg vijftig jaar. In korte tijd ruilt haar man haar in voor een andere vrouw, verliest ze haar moeder, en hoort ze van haar uitgever dat haar boeken uit de tijd raken. De toekomst, kortom, lijkt vooral de tijd van verlies.

Huppert is frêle en nu en dan verdrietig en gedesoriënteerd. Prachtig is het beeld dat zij mobiel belt op een eindeloze slikvlakte, drooggevallen door eb.  Ze wankelt, met nauwelijks bereik, maar blijft toch overeind. En dat komt vooral doordat zij zichzelf in een traditie plaatst. Ze houdt van haar vak en geeft het intellectuele leven graag door aan haar leerlingen. Ze probeert haar nieuwe situatie te begrijpen door te lezen wat anderen over verlies geschreven hebben. Ze accepteert een nieuwe rol van oma.

De film zit tjokvol verwijzingen naar de geschiedenis. De poes, één van de hoofdrolspelers in de film, heet ‘Pandora’,  Huppert omarmt net als Nietzsche een ezel, en de camera registreert een reeks boeken van oude denkers. De traditie vormt de ruggengraat die haar overeind houdt.

Ik ben vaak wat ambivalent over mensen die klassieken citeren of kunstwerken die je slechts kan begrijpen als je een lange rij eerder werk ook hebt gezien en begrepen. Vaak neigt het naar een ijdele tentoonstelling van belezenheid of een te zelfverzekerde claim dat de kunstenaar er recht op heeft als de opvolger van een eerdere grootheden beschouwd te worden.

Toch is het wellicht het enige wat we hebben. We wankelen frêle voort door het leven. We krijgen alleen betekenis door bescheiden voort te bouwen op datgene wat anderen ons nalieten. Er is alleen toekomst door het verleden.

~ geschreven door Hans-Peter Benschop

Hans-Peter Benschop is directeur van Trendbureau Overijssel, een inhoudelijk onafhankelijk bureau wat toekomstverkenningen maakt voor de politieke besluitvorming in Overijssel. Hans-Peter Benschop is nauw betrokken geweest bij de selectie van de kunstenaars Gunter Gruben, Viktoria Gudnadottir, Domenique Himmelsbach de Vries en Anne-Marie Meertens voor de Silent Majority tentoonstelling. In deze projecttentoonstelling onderzoeken de kunstenaars mogelijkheden om de grote gematigde middengroep een stem en gezicht te geven.

Walk-in Worlds

Walk-in Worlds

Geplaatst in: Nieuws | 0

Vanaf 2019 komt Tetem met een nieuwe programmalijn: Walk-in Worlds. Deze programmalijn wordt de opvolger van Living together with strangers. De nieuwe programmalijn vormt een doorontwikkeling en verdere verdieping met betrekking tot het thema ‘samenleven met en tussen vreemden’. Daar waar in Living together with Strangers het accent lag op de tegenstrijdige emoties die de vreemde oproept – angst versus aantrekkingskracht – legt Walk-in Worlds de nadruk op de kansen en mogelijkheden die de versmelting van verschillende werelden biedt. Wat gebeurt er als je het contact met die ander wél aangaat? Maakt dit je leven kleurrijker en completer? Wat levert het ons op, zowel individueel als voor de samenleving als geheel?

Betekenis voor Enschede
Enschede behoort tot de G9, d.w.z. onze stad is één van de negen culturele hotspots in Nederland. Met Walk-in Worlds kan Enschede haar positie als culturele hotspot van het Oosten verder verstevigen en uitbreiden. Wat betekent culturele diversiteit voor de artistieke kwaliteit van de beeldende kunst én voor de kunstenaar? Wat draagt dit bij aan het inhoudelijk programma van Tetem als presentatie instelling? Wat gebeurt er als verschillende culturen elkaar ontmoeten, samenkomen en zelfs versmelten? Welke mogelijkheden biedt dit voor de integratie, zowel tussen bevolkingsgroepen, als binnen de culturele sector? In een tijd waarin populisme en onverdraagzaamheid hoogtij spelen wil Tetem inzetten op ontmoeting en dialoog tussen verschillende culturen in de breedste zin des woords.

Omarming vanuit gelijkwaardigheid
Walk-in Worlds richt zich op de meerwaarde en opbrengsten van culturele diversiteit; een kleurrijke visie, die uitgaat van kansen, mogelijkheden en ontmoeting. Maar die tegelijkertijd de confrontatie niet uit de weg gaat, zo lang dit maar gebeurt vanuit een gevoel van wederzijds respect. Kracht is intimiteit, daardoor word je geraakt door het verhaal van de ander. Zie je dat de verschillen helemaal niet zo groot zijn en ontstaat verbinding. Met Walk-in Worlds maken we de transitie van het beschouwen van de vreemde naar een omarming. Uitganspunt hierbij is om dit te doen vanuit gelijkwaardigheid, om zo te komen tot een openlijke uitwisseling van ideeën, gebruiken, tradities en culturen.

De komende maanden zullen in het teken staan van het zoeken van kunstenaars, curatoren en tentoonstellingsmakers die vorm en inhoud gaan geven aan Walk-in Worlds. Ook zullen we de input van publiek en partners – uit het culturele, sociaal maatschappelijke en economische domein – meenemen in dit proces. We zien hierin een grote meerwaarde en betrekken hen daarom al vanaf het begin bij de ontwikkeling van onze programma’s. Het wordt spannend. Ik verheug me erop!

~ geschreven door Wilja Jurg (directeur Tetem)

Tetem heeft een nieuwe programmalijn: Walk-in Worlds. Vanaf 2019 zullen tentoonstellingen en events ook binnen deze programmalijn geprogrammeerd gaan worden. Het thema van de Fotomanifestatie Enschede 2017 heeft eveneens het thema ‘walk-in worlds’ gekregen. Tetem was betrokken bij de totstandkoming en uitwerking hiervan.

De Twentsche Courant Tubantia over D’RAN 17 op Roombeek

De Twentsche Courant Tubantia over D’RAN 17 op Roombeek

Geplaatst in: In de media | 0

De Twentsche Courant Tubantia blikt terug op de eerste editie van D’RAN 17, het eerste festival dat Twentenaren meer zeggenschap en invloed moet gaan geven in de democratie.
Ook Tetem leverde een bijdrage aan het festival in de vorm van workshops voor 1000 ROC studenten, een micro-sessie polarisatie van kunstenaar Viktoria Gudnadottir en een lezing van Hans-Peter Benschop van Trendbureau Overijssel.

Het ging bij D’RAN over van alles; grote items en zaken heel dicht bij de voordeur. Wat kan je zelf doen aan veiligheid in de buurt? Wat kun je in jouw straat zelf regelen tegen wateroverlast als het hoost.(…) Een leerzame voltreffer bleek het binnenhalen van 1000 scholieren van het ROC van Twente, in een één-tweetje met school.”

Lees verder

Gonzo (circus) over de film van Lou Mouw in de Multi Solo

Gonzo (circus) over de film van Lou Mouw in de Multi Solo

Geplaatst in: In de media | 0

De film van Lou Mouw ‘By way of other directions’, te zien in de Multi Solo tentoonstelling ‘Al dat vreemd is in de stad’, uitgelicht in Gonzo (circus) september/oktober 2017 editie:

In Tetem is de indrukwekkende korte film te zien van Lou Mouw. Mouws ‘By way of other directions’ behandelt Brasilia, de hoofdstad van Brazilië, en laat zien wat (vrij letterlijk) de Fremdkörper zijn in dat grootse, modernistische project: menselijke lichamen.

Lees verder

1 2 3 4 57