Techologie is een reflectie van wie we zijn

Techologie is een reflectie van wie we zijn

Geplaatst in: Nieuws | 0

Technologie is een noodzaak om te overleven en aanjager van de menselijke evolutie. Dat werd me pas echt duidelijk na het lezen van Kevin Kelly’s boek ‘De wil van technologie’, over de autonome ontwikkeling van technologie. Door technologie wordt het mogelijk extensies van het menselijk lichaam te maken, die het makkelijker maken om te overleven. Digitale technologie, zoals smartphones en GPS navigatiesystemen, en het internet als een extensie van ons brein. Door technologie kunnen we tools ontwikkelen, deze kunnen we inzetten als verlengstukken van de menselijke zintuigen. De opnamerecorder als verlengstuk van het oor, waarmee we geluiden kunnen opnemen die we zelf niet kunnen waarnemen. Infraroodcamera’s waarmee je warmte kunt zien, als verlengstuk van onze ogen.

Technologie vormt een reflectie van wie we zijn. Het helpt ons verder, vergroot onze mogelijkheden tot overleven en tot betere versies van onszelf te komen. Er is echter ook een keerzijde. Een groot deel van ons leven wordt beheerst door algoritmes die onzichtbaar voor ons zijn. Zo kijken we series die ons via Netflix worden aangeraden, op grond van ons eerdere kijkgedrag. Je hier bewust van zijn is belangrijk. Open blijven staan voor variatie en verschillende standpunten en niet alleen maar ‘meer van hetzelfde’ consumeren.

Mijn tentoonstelling The Monads gaat over de essentie van wat natuur en techniek met elkaar verbindt. Je ervaart iets dat zowel natuurlijk als mechanisch is. Techiek wordt ‘levend’, krijgt ‘bezieling’, vergelijkbaar met hoe de wiskundige filosoof Leibniz ‘the monads’ omschrijft als elementaire deeltjes die een bewustzijn hebben. Daar waar techniek in het dagelijks leven vooral wordt gezien als tool, probeer ik het tot een ervaring te maken. Ik componeer in geluid en beweging en ga op zoek naar frictie; in hoe het stuk zich ontwikkeld en door te spelen met verwachtingen. Onderliggende structuren die aanwezig zijn in zowel de natuur, als in digitale techniek, wil ik samenbrengen en daarmee de scheidslijn minder absoluut maken. Zo zie je bij het tentoonstellingsonderdeel Compositie, dat het zwermgedrag van vogels als vertrekpunt neemt, dat dit complexe systeem volgens eenzelfde soort wetten en condities werkt als bijv. bepaalde economische processen. Het komt neer op bepaalde regels die je vaststelt, een ‘recept’. Tezamen ontpoppen onderdelen en processen zich tot een organisme dat meer is geworden dan de som der delen.

Wat ik wil met mijn werk is techniek dichter bij de mens brengen. Techniek niet zien als iets dat vreemd voor ons is, of waarvoor we bang zijn, maar als iets dat bij ons hoort, bij ons mens zijn.

~ geschreven door Gabey Tjon a Tham

Gabey Tjon a Tham exposeert van 28 juni tot 30 september met The Monads in Tetem. Op zondag 9 september geeft ze een Artist talk over haar werk. Tijd: 11.30 – 12.15 met aansluitend een lekkere brunch en het tweede Sonic DIY event dat we in samenwerking met Patrick Jonkman organiseren. In 2020 gaat Gabey opnieuw een tentoonstelling maken voor Tetem. Deze zal gaan over computational time; hoe verhoudt digitale tijd zich tot de tijd die wij als mens ervaren? Van dit gegeven wil Gabey een zintuiglijke ervaring maken.

Bildung

Bildung

Geplaatst in: Nieuws | 0

Toen ik voor het eerst het begrip Bildung tegenkwam en er over las, realiseerde ik me waarom ik in het onderwijs ben gaan werken. Mijn motivatie is dat ik wil bijdragen aan de individuele ontwikkeling van de student. Het is van groot belang dat studenten worden voorbereid op de al maar complexer wordende, snel veranderende interculturele wereld. Een wereld waarin technologie een steeds grotere invloed heeft.

Bildung is een begrip dat in 1793 door Wilhelm von Humboldt is geïntroduceerd in zijn essay ‘Theorie der Bildung des Menschen’. Von Humboldt schreef zijn essay ten tijde van de industriële revolutie, met het doel te voorkomen dat mensen afhankelijk zouden worden van de industriëlen die steeds meer macht kregen. Interessant is dat Von Humboldt in die periode zelf minister van onderwijs was.

Er is een parallel tussen de snel veranderende wereld en de toenemende macht van de industriëlen in de achttiende eeuw tijdens de industriële revolutie versus de snel veranderende wereld en de toenemende macht van de multinationals en technologiebedrijven in de huidige tijd. Ook nu is het belangrijk dat we onze jongeren weerbaar maken. Het is van belang dat jonge mensen zich ontwikkelen tot sterke persoonlijkheden met kennis over zichzelf, hun cultuur en hun taal, in relatie tot het domein van hun toekomstige werkveld. Net als in de tijd van Von Humboldt heeft het onderwijs een belangrijke taak in de vorming van onze jongeren.

Project Exhibition
De ontwikkelingen in de wereld en in de technologie hebben een enorme impact op de samenleving. Deze impact heeft ook gevolgen voor de invulling van het onderwijs. Niet lang geleden volgden de meeste jongeren nog onderwijs in de buurt van waar ze opgegroeid waren. Om vervolgens opgeleid te worden voor een baan in diezelfde regio, waar ze tot aan hun pensioen konden blijven werken.

Het huidige onderwijs is grotendeels nog hetzelfde ingericht als toen. Het zal echter een verandering door moeten maken om de jongeren van nu voor te bereiden op hún toekomst. Een toekomst waarin alleen het leren van een vak of beroep niet meer voldoende is. Een toekomst waarin je om moet kunnen gaan met onzekerheden en een snel veranderend werkveld; waarin het samenwerken met mensen uit andere culturen eerder gewoon is dan een uitzondering.

Met Project Exhibition tonen eerstejaars studenten van de opleiding Creative Media & Game Technologies waar hun passie ligt. Door middel van technisch creatieve producten verbinden ze technologie met hun eigen persoonlijkheid. Ze laten een stukje van zichzelf zien met materiaal uit hun toekomst. De eerste fase van hun voorbereiding op een plek in het dynamische, internationale werkveld van de nieuwe technologie.

~ geschreven door Ruben Sinkeldam, werkzaam bij Saxion sinds 2000.

Jegens & Tevens tipt The Monads

Jegens & Tevens tipt The Monads

Geplaatst in: In de media | 0

Aankondiging van The Monads op Jegens & Tevens, een onafhankelijk online magazine over hedendaagse beeldende kunst:

Het klinkt misschien als een nieuwe Britpop band, maar The Monads zijn kleine zelfstandige entiteiten in de vorm van ronddraaiende luidsprekertjes. Installatiekunstenaar Gabey Tjon a Tham heeft er een systeem voor ontwikkeld waarbij de luidsprekertjes zich vrij kunnen bewegen. Het geheel functioneert als een oorzaak-gevolg keten waarbij de hele groep zich ontpopt tot één organisme. Nu te zien bij Tetem in Enschede. Weekendtip.

Lees hier het hele artikel

The Monads op Kijk op Oost Nederland

The Monads op Kijk op Oost Nederland

Geplaatst in: In de media | 0

Aankondiging van de tentoonstelling The Monads op Kijk Op Oost Nederland:

Installatiekunstenaar Gabey Tjon a Tham toont vanaf 28 juni haar geluidsinstallatie The Monads en het onderzoek erachter in Tetem. The Monads is een geluidsinstallatie van ronddraaiende luidsprekers, waarbij het geluid van de wind die door de bladeren van de bomen waait het vertrekpunt is geweest. In plaats van elke individuele luidspreker eenheid afzonderlijk te besturen, heeft Gabey een systeem gecreëerd waarin de luidsprekers zich als entiteiten vrij kunnen bewegen. Als titels voor de stukken van haar compositie heeft ze de basisregels van het zwermgedrag van vogels als uitgangspunt genomen.

Lees hier het hele artikel

1 2 3 4 93