Cultureel ondernemen is een “vaste waarde” geworden in het debat over professionalisering en financiering van de culturele sector en de gewenste ontwikkeling van en binnen de sector. Ondernemerschap staat centraal, waarbij de nadruk wordt gelegd op het ontwikkelen van competenties en het delen van kennis en ervaringen.

Tetem ziet voor zichzelf een actieve rol weggelegd bij het vergroten van kennis en vaardigheden inzake Cultureel Ondernemerschap. Tetem organiseert o.a. bijeenkomsten en trainingen voor culturele instellingen waarbij aspecten van ondernemerschap en bedrijfsvoering aan bod komen. Ook ontwikkelt Tetem producten waarmee instellingen zélf aan de slag kunnen, zoals onderstaande Zelfscan.

Zelfscan Capabel in een veranderende arbeidsmarkt

 

Klaar voor de toekomst met de Quickscan Prestatiemeting & Bijsturing: speciaal voor ondernemers in kunst en cultuur
Als je weet wat je wilt bereiken, als je je ambities scherp voor ogen hebt en als je weet hoe je deze waar wilt maken, lukt het je beter om een toekomstbestendige organisatie te maken – ook als de omstandigheden minder zijn. Jouw organisatie wordt sterker, kansrijker en je bouwt aan een goede reputatie als je weet wat je wilt presteren en als je kunt bijsturen. En dat is ontzettend belangrijk, zeker voor culturele organisaties die vaak te maken hebben met een onstabiele omgeving. Speciaal voor culturele ondernemers organiseert Tetem daarom de Quickscan Prestatiemeting & Bijsturing. Deze Quickscan is onderdeel van het programma Cultuur & Ondernemen en brengt jouw organisatie een stap verder op het gebied van ondernemerschap. Verdere informatie omtrent de quickscans kan worden opgevraagd bij Ine Eising: ine@tetem.nl

Quickscan Prestatiemeting & Bijsturing

Workshop QuickScan: prestatiemeting en bijsturing

Tijdens de workshop prestatiemeting en bijsturing voor autonoom kunstenaars komen zaken aan de orde als: Heb je meetbare doelstellingen? Hebben die een relatie met datgene wat jij als kunstenaar wilt zijn? Hoe meet je of je je doelstellingen realiseert? Hoe weet je of je op de goede weg bent? Deze QuickScan daagt je uit om na te denken over je drijfveren en hoe deze zijn omgezet in handelen.
De workshop vindt plaats op donderdagochtend 18 januari 2018 in Tetem met een terugkomworkshop op donderdag 22 maart 2018.

Informatie en aanmelden Workshop QuickScan

Talent & Development Program
Tetem wil (jong) talent uit de regio een kans bieden om te werken aan de ontwikkeling van talent, netwerk en professionalisering. Met ingang van het jaar 2017 volgen drie kunstenaars een 2-jarig professionaliseringstraject binnen Tetem: Marnix van den Berg, Esmay Groot Koerkamp en Stephanie Nypels.

Kunstenaars maken gebruik van binnen de organisatie aanwezige expertise en middelen. Ze krijgen een ‘strippenkaart’ en kunnen daarmee begeleiding op maat inlenen, b.v. op het gebied van inhoud, financiën, techniek of marketing. Tetem stelt haar netwerk beschikbaar en kunstenaars kunnen in Tetem werken als dit meerwaarde heeft. Er is sprake van samenwerking, wederzijds commitment en bijdragen aan elkaars doelen.

Kunstenaars die mee willen doen aan het Talent & Development Program, worden hiervoor geselecteerd aan de hand van een procedure van aanname. Elementen in de procedure zijn o.a. artistieke kwaliteit, visie op talentontwikkeling en financiële zelfstandigheid.

Verdere informatie omtrent de inhoud van het programma kan worden opgevraagd bij Ine Eising: ine@tetem.nl

 

Het programma Cultuur & Ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door:

gemenschede_zwart logo-downloads-nl-web-zwart prov-ov-logo-a4-zw sci_woordbeeld_nl_4_regels_rgb