Tetem wil betekenisvolle tentoonstellingen maken, voor zowel publiek als kunstenaars. Daarom programmeren we onze tentoonstellingen en events binnen programmalijnen die een duidelijke link hebben met actuele thema’s in de samenleving.

Tetem wil een bijdrage leveren aan de culturele en professionele ontwikkeling van mensen in allerlei stadia van hun leven. Door onze organisatie open te stellen voor kunstenaars, door het delen van onze kennis en netwerken, dragen we bij aan talentontwikkeling en professionalisering. Cultureel ondernemerschap als krachtig antwoord op een zich terugtrekkende overheid. Door het aanbieden van goed cultuuronderwijs kunnen kinderen en jongeren zich ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen, die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21ste eeuw. Middels onze tentoonstellingen, events, talentontwikkelingsprogramma’s en educatie-aanbod dragen we bij aan een cultureel gezonde samenleving, een belangrijke voorwaarde voor ons gevoel van geluk en welbevinden.

Tetem wil verbinden. Door onze positie als nationaal relevante en toonaangevende ontmoetingsplek voor beeldende kunst de komende jaren te versterken. Door samen met de technologische en wetenschappelijke voorhoede de interactie tussen kunst en maatschappij te verkennen en de resultaten hiervan zichtbaar maken. Door het inzetten van kunst en creatieve processen leveren we een zinvolle bijdrage aan de samenleving, zowel in cultureel, sociaal als in economisch opzicht.