Tetem is een inclusieve organisatie. Dat betekent dat er voor mensen met verschillende achtergronden en nationaliteiten een plek is binnen Tetem.

Tetem hecht grote waarde aan een goede relatie met haar medewerkers, alsook aan de ontwikkeling van haar medewerkers. De organisatie onderschrijft het economisch en sociaal belang van een leven lang leren. Tetem werkt met een kleine kern aan vaste medewerkers. Daaromheen hebben we een flexibele schil van ZZP-ers en stagiaires. Onmisbaar voor de organisatie is de grote groep van vrijwilligers, werkzaam in een enorm scala aan functies.

Wil je graag werken of stagelopen bij Tetem, of je als vrijwilliger inzetten voor de organisatie? Kijk dan onder Vacatures, Stage of Vrijwilligers voor het actuele aanbod.