De kracht van culturele diversiteit

De kracht van culturele diversiteit

Geplaatst in: Nieuws | 0

14 februari 2018 was er een bijeenkomst bij Tetem over de kracht van culturele diversiteit. De avond werd georganiseerd in samenwerking met het Kennisplatform Integratie & Burgerschap uit Enschede. Kunstenaar en activist Patricia Kaersenhout gaf een lezing over haar werk, waarin het thema Afrikaanse diaspora – de verspreiding van Afrikanen over de hele wereld als gevolg van de slavenhandel – en het koloniale verleden een grote rol spelen. Patricia zet zich in voor een wereld waar liefde, kwetsbaarheid, verbeelding en solidariteit meer worden toegelaten. Ze kiest voor een wereld van mogelijkheden in plaats van beperkingen en strijdt tegen onverschilligheid. Haar verhaal deze avond maakte goed zichtbaar wat kunst kan betekenen in het compleet maken van een beeld over onze geschiedenis.

Er waren veel verschillende nationaliteiten naar Tetem gekomen op deze 14e februari, de dag van de liefde; van Indiaas tot ‘Turkse tukker, van Hindoestaans tot Duits-Nederlands en van Syriërs tot Oekraïners. De avond was open voor iedereen. Het Kennisplatform had haar wijkraden uitgenodigd, en er waren studenten en andere belangstellenden.

Na de lezing van Patricia werd het kleurrijke gezelschap in vier groepen opgedeeld. Onder leiding van een gesprekleider van het Kennisplatform werd gediscussieerd over het belang van culturele diversiteit in kunst en maatschappij. De groepen hadden elk een sub thema, dat de leidraad van het gesprek vormde: Hoe krijg je door middel van kunst onderwerpen op de politieke agenda? Op welke manier kan een kunstenaar verbindingen leggen tussen culturen? Elke groep werd ondersteund door een kunstenaar van Tetem. Opmerkingen en uitkomsten van het gesprek werden ter plekke op een kunstzinnige manier verwerkt. Na afloop van de discussie toonden de kunstenaars hun werk aan het publiek, met een samenvatting van de uitkomsten van het gevoerde gesprek.

Inclusieve organisatie
De avond heeft goede gesprekken opgeleverd en geleid tot nieuwe ontmoetingen. Er kwamen nieuwe bezoekers naar Tetem. Enschede telt zo’n 160 nationaliteiten, idealiter moet iedereen zich thuis voelen in de stad. Tetem wil hieraan bijdragen. “We zijn een inclusieve organisatie. We gebruiken dit soort avonden als input voor het ontwikkelen van nieuwe tentoonstellingen binnen onze programmalijn Walk-in Worlds. Daarin gaan we op zoek naar de opbrengsten van verschillende culturen bij elkaar; zowel op sociaal en cultureel, als op economisch gebied. Begin 2019 gaan we met Abner Preis een projecttentoonstelling maken. Abner gebruikt actieve deelname en de verbeelding van het publiek om installaties te maken die niet alleen de samenleving weerspiegelen, maar ook hoop bieden in situaties die schijnbaar uitzichtloos zijn. Maar we nemen de output van deze avond ook mee in de voorbereiding van onze volgende Ontmoetingsbrunch en bij het ontwikkelen van educatief aanbod vanuit Roombeek Cultuurpark, want het is belangrijk om bij de basis te beginnen”, aldus directeur Wilja Jurg, die tevreden terugkijkt op deze 14e februari.

Do It Together Neighborhood

Do It Together Neighborhood

Geplaatst in: Nieuws | 0

Graag wil ik iets vertellen over een bijzonder project: Do It Together (DIT) Neighborhood. Tetem werkt vaak samen met partners in het maatschappelijk domein, zo ook in dit geval waar het een samenwerking betreft met woningcorporatie De Woonplaats in Enschede.

In de toekomst zullen drie wijkvoorzieningen in de stad – Stroinkshuis, Lumen en Prismare – meer zelf organiserend moeten zijn. Gebruikers van de gebouwen (o.a. verenigingen, scholen, stichtingen en zorginstellingen) zullen het beheer grotendeels zélf moeten regelen. De Woonplaats wil dat deze zelforganisatie goed wordt ingebed in de omgeving, zodat het bestaan en functioneren van de wijkcentra behouden blijft voor de stad. Wijkcentra hebben immers een belangrijke sociaal maatschappelijke functie; ze dragen bij aan de cohesie en daarmee het leefklimaat in de wijk.

Kunstenaarsblik op zelforganisatie
Françoise Braun, Arletta Elst, Marie Janin en Bram Kuypers onderzoeken hoe de wijkvoorzieningen meer zelf organiserend kunnen worden en hoe er optimaal gebruik kan worden gemaakt van kennis en faciliteiten van betrokkenen in de buurt. De deelnemend kunstenaars hebben inmiddels kennis gemaakt met een groot deel van de gebruikers van de drie wijkvoorzieningen; waar liggen mogelijkheden en kansen, welke talenten en kwaliteiten kunnen we inzetten?

Tentoonstelling en events
Dit voorjaar presenteren de vier kunstenaars hun voorstellen aan Tetem en De Woonplaats. De geselecteerde voorstellen worden onderdeel van een tentoonstelling bij Tetem in het najaar, van 4 oktober 2018 t/m 13 januari 2019. Afhankelijk van de uitkomsten zal er ook werk worden getoond op een plek bij of in de wijkvoorziening. In de loop van het jaar zal Tetem diverse events ontwikkelen die aansluiten bij het thema van zelforganisatie en samenwerking.

DIT Neighborhood is het eerste tentoonstellingsproject dat ik voor Tetem doe. Wat is het er leuk! Net een grote bijenkorf vol bezige bijtjes, die zoemend in en uit vliegen. De link naar de maatschappelijke onderwerpen maakt mijn werk extra interessant. De verbindende schakel tussen kunst en maatschappij wordt duidelijk zichtbaar. Samen maken we het mooier en beter!

~ geschreven door Ingeborg Wind, sinds november 2017 projectleider bij Tetem

2018, op nieuwe ontmoetingen en kansen!

2018, op nieuwe ontmoetingen en kansen!

Geplaatst in: Nieuws | 0

Op 9 januari hebben we op het nieuwe jaar getoast. Het was een bijzondere avond, die in het teken stond van Dromen Makers. STAR/T was uitgenodigd om te vertellen over hun bijzondere project, waarbij vluchtelingen met een verblijfstatus ondersteund worden in het opstarten van een eigen bedrijf in Nederland. STAR/T is een initiatief van de Universiteit Twente en Mindt, in samenwerking met de ROZ Groep, TIB-advies en Delitelabs. Momenteel zijn 20 deelnemers bezig om hun ondernemersdroom te realiseren.

In het kader van Tetem’s programmalijn Living together with strangers stond de avond in het teken van het delen van ervaringen en het creëren van nieuwe ontmoetingen. Een viertal Dromen Makers deelden via interviews hun ervaringen met het publiek. Ze vertelden over hun achtergrond, de nieuwe onderneming die ze willen starten en de uitdagingen waar ze voor staan.

Essam uit Syrië wil een open source community oprichten om het cultureel erfgoed van Syrië te bewaren. Hij is trots op zijn rijke cultuur en wil er anderen graag over vertellen. Hoewel de methoden voor ondernemerschap in Nederland heel anders zijn, zegt Essam: “Dreams are not impossible to achieve!”. Aziz komt uit Aleppo en had daar een autoschadeherstelbedrijf met 44 man in dienst. Hier wil hij zich toeleggen op zijn passie: het pimpen en wrappen van auto’s. Over 5 jaar hoopt hij zo’n 10 a 15 mensen in dienst te hebben, zowel Nederlanders als buitenlanders. Aziz vindt het papierwerk in Nederland veel en de belasting die je moet betalen hoog, maar hij is optimistisch: “Je moet niet thuis blijven zitten, dan kunnen dromen werkelijkheid worden!”.

George, een bijzonder innemende man, had een eigen bedrijf in computerdiensten in Syrië. Hier wil hij een soortgelijk bedrijf opstarten. Ouderen ziet hij als zijn belangrijkste doelgroep; zij hebben veel hulp nodig op het gebied van ICT. George is momenteel druk bezig om zijn KvK en BTW nummer rond te krijgen en een goede plek voor zijn bedrijf te vinden. “Werk is voor mij vooral contact met andere mensen. Mijn klanten zijn mijn vrienden!”. Zabi had in Afghanistan een bouwbedrijf, maar wil in Nederland iets heel anders gaan doen. Hij heeft een gat in de markt gevonden met het importeren van edelstenen uit Afghanistan. Zabi heeft inmiddels een Nederlandse investeerder gevonden die hem wil helpen. “Als je een goed idee hebt, dan moet je doorzetten. En als je genoeg zelfvertrouwen hebt, dan lukt het ook!”.

De Dromen Makers hebben veel gemeen. Voor allemaal is het spreken van de taal een heel belangrijke voorwaarde. Daarnaast tonen ze plezier in nieuwe ontdekkingen, kansen en zoeken ze bewust het contact met de ander. Ik zie veel parallellen met de manier waarop Tetem in de wereld staat. Lef tonen, stappen durven nemen. Niet alleen maar kansen krijgen, die herkennen en aanpakken, maar vooral ook heel hard werken om je doelen te bereiken. Laten we elkaar ook in het nieuwe jaar ontmoeten, uitdagen en helpen waar nodig en mogelijk. Laten we elkaar verrijken met onze kennis, ervaringen en culturele achtergrond. Laten we volhouden en onze dromen waar maken!

~ Wilja Jurg – directeur Tetem

Fotograaf: Mohammad AL Syed

1 2 3 4 73