Tetem wil een actieve bijdrage leveren aan het sociaal culturele ecosysteem, zowel op lokaal als regionaal niveau.

Ondersteuning culturele initiatieven

Een inclusieve en levendige stad vormt de humus laag voor een goed functionerend cultureel ecosysteem. Tetem ondersteunt daarom culturele en sociale initiatieven bij de ontwikkeling van hun organisatie en activiteitenprogramma. Deze ondersteuning kan zich richten op hulp bij onderzoek, het samenbrengen van ideeën, het creëren van fysieke plekken en het verduurzamen van initiatieven.

De plekken danken hun succes aan de mix van professionals en starters, de interactie tussen verschillende disciplines en de innoverende werking die van dit alles uitgaat. In Enschede zijn verschillende leegstaande panden ingezet als (tijdelijke) werk- en woonplek voor kunstenaars en creatieve ondernemers. Een aantal culturele initiatieven als Studio Complex en HangarrrrrTankstation Cultureel Vulpunt en Stichting Vierkwart worden structureel door Tetem ondersteund.

Productiehuis

Het Productiehuis werft opdrachten uit het bedrijfsleven, de non-profit- en de publieke sector. Kunstenaars krijgen de mogelijkheid om onder begeleiding nieuwe kennis en ervaring op te doen, wat leidt tot verdieping dan wel verbreding van de eigen beroepspraktijk.

De opdrachten lopen qua discipline en omvang sterk uiteen. Het gaat om autonome en toegepaste kunstopdrachten, sociaal artistieke projecten en organiserende en producerende opdrachten. Denk aan het vervaardigen van een videoportret in opdracht, het opzetten van een participatieproject rond de herinrichting van een wijk, het programmeren en organiseren van een symposium of netwerkbijeenkomst en het ontwikkelen en begeleiden van workshops.

Tetem Productie ondersteunt de opdrachtgever bij het formuleren van de opdrachtomschrijving en het selecteren van deelnemende kunstenaars. Als intermediair tussen opdrachtgever en kunstenaar bewaakt Tetem Productie de kaders van het opdrachtgeverschap en begeleidt de kunstenaar zowel bij de ontwikkeling en uitvoer van de opdracht, als in diens ondernemerschap.

Twentse Maakplaatsen

Twente profileert zich als innovatieve maakregio. Het doel is om de bakermat te zijn van innovatieve technologische producten. De focus ligt op het op het onderzoeken, ontwikkelen en valoriseren van innovaties en technologieën. Dat vraagt om een goed opgeleide bevolking die geïnteresseerd is in technologie en in staat is om in een technologische omgeving te werken. Onderzoek heeft uitgewezen dat je kinderen al jong met technologie in aanraking moet brengen, willen ze later kiezen voor een technisch beroep.

De Twentse Maakplaatsen maken dit mogelijk. Ze bieden een programma voor scholen – PO, VO en MBO – waarmee jongeren zich kunnen ontwikkelen tot verkennende, ontdekkende en creatieve burgers. Scholen kunnen met de Maakplaats een doorlopende programmalijn afspreken.

Tetem participeert in de ontwikkeling en realisatie van de Twentse Maakplaatsen, samen met ROC van TwenteUniversiteit Twente en een groot aantal andere partners, waaronder meerdere Twentse Bibliotheken. In 2019 zullen de eerste maakplaatsen in Twente van start gaan.