Tetem wil een actieve bijdrage leveren aan het sociaal culturele ecosysteem, zowel op lokaal als regionaal niveau.

Ondersteuning culturele initiatieven

Een inclusieve en levendige stad vormt de humus laag voor een goed functionerend cultureel ecosysteem. Tetem ondersteunt daarom culturele en sociale initiatieven bij de ontwikkeling van hun organisatie en activiteitenprogramma. Deze ondersteuning kan zich richten op hulp bij onderzoek, het samenbrengen van ideeën, het creëren van fysieke plekken en het verduurzamen van initiatieven.

De plekken danken hun succes aan de mix van professionals en starters, de interactie tussen verschillende disciplines en de innoverende werking die van dit alles uitgaat. In Enschede zijn verschillende leegstaande panden ingezet als (tijdelijke) werk- en woonplek voor kunstenaars en creatieve ondernemers. Een aantal culturele initiatieven als Studio Complex en HangarrrrrTankstation Cultureel Vulpunt en Stichting Vierkwart worden structureel door Tetem ondersteund.

Productiehuis

Het Productiehuis werft opdrachten uit het bedrijfsleven, de non-profit- en de publieke sector. Kunstenaars krijgen de mogelijkheid om onder begeleiding nieuwe kennis en ervaring op te doen, wat leidt tot verdieping dan wel verbreding van de eigen beroepspraktijk.

De opdrachten lopen qua discipline en omvang sterk uiteen. Het gaat om autonome en toegepaste kunstopdrachten, sociaal artistieke projecten en organiserende en producerende opdrachten. Denk aan het vervaardigen van een videoportret in opdracht, het opzetten van een participatieproject rond de herinrichting van een wijk, het programmeren en organiseren van een symposium of netwerkbijeenkomst en het ontwikkelen en begeleiden van workshops.

Tetem Productie ondersteunt de opdrachtgever bij het formuleren van de opdrachtomschrijving en het selecteren van deelnemende kunstenaars. Als intermediair tussen opdrachtgever en kunstenaar bewaakt Tetem Productie de kaders van het opdrachtgeverschap en begeleidt de kunstenaar zowel bij de ontwikkeling en uitvoer van de opdracht, als in diens ondernemerschap.

Twentse Maakplaatsen

Twente wil bij uitstek de regio zijn die mogelijkheden biedt voor ontwikkeling, innovatie en onderzoek. Initiatieven op dit vlak zijn bijvoorbeeld de Play & Learn dagen en het jaarlijkse Maker Festival Twente. Om technology, digitalisering en maakprocessen nog beter te verankeren in de regio zijn de Twentse Maakplaatsen in het leven geroepen: Fablabs, bibliotheken, festivals, musea en maatschappelijke instellingen kunnen activiteiten op het gebied van technology, programmeren en maakprocessen in huis halen, door gebruik te maken van ons brede en steeds groeiende activiteitenaanbod. We geven hiervoor trainingen en stellen materiaal en apparatuur beschikbaar.

Naast aanbod in de schoolvakanties wordt op dit moment ook gewerkt aan een onderwijsprogramma dat via de diverse lokale maakplaatsen zal worden aangeboden. Daarnaast zullen we partners in alle Twentse Gemeenten ondersteunen bij het realiseren van een lokale maakplaats.

Een maakplaats is bedoeld voor een breed publiek: van kinderen tot (jong-)volwassenen, van bedrijven en ondernemingen tot jonge ondernemers met start-ups.

Tetem participeert in de ontwikkeling en realisatie van de Twentse Maakplaatsen, samen met ROC van TwenteUniversiteit Twente en een groot aantal andere partners. Bekijk hier de Twentse Maakplaatsen flyer en word contentpartner. Meer informatie kan worden opgevraagd bij Anne Tol: anne@tetem.nl.