Tetem vertelt met haar tentoonstellingen en de brede randprogrammering daar omheen het verhaal van een maatschappij die in ontwikkeling is. Vanuit programmalijnen voegen we context en betekenisgeving toe. Tetem is één van de weinige presentatieplekken in Nederland waar mediakunst een hoofdrol speelt in de programmering. We werken weliswaar vanuit de beeldende kunst maar beperken ons daar niet toe. We opereren in het veel bredere veld van digitale media, techniek, wetenschap en design. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor educatie en co-creatie met publiek en partners uit andere domeinen. In de volledige programmering staat het verbinden vanuit de inhoud centraal. Tetem onderscheidt zich daarmee van andere presentatie-instellingen in Nederland en bereikt hierdoor een breed en divers publiek.