Tetem wil graag haar kennis en netwerk delen. Kunstenaars kunnen gebruik maken van onze culturele infrastructuur en aanwezige kennis en expertise binnen de organisatie. Daarnaast willen we culturele instellingen ondersteunen in het verhogen van de opbrengsten van hun cultureel ondernemerschap.

Talent & Development Program

Tetem wil (jong) talent uit de regio een kans bieden om te werken aan de ontwikkeling van talent, netwerk en professionalisering. In 2017 is voor het eerst vanuit Tetem kunstenaars een 2-jarig professionaliseringstraject aangeboden. Elk jaar stromen drie nieuwe kunstenaars in. Er is plaats voor in totaal zes kunstenaars. De huidige T&D-ers zijn: Melle Nieling, Ole Nieling, Hannelotte van Elst, Willemijn Calis, Julianne Menke en Marnix van den Berg (2e jaar).

De kunstenaars worden betrokken bij alle stadia van de totstandkoming van een tentoonstelling; van gesprekken met de kunstenaar en curator, tot overleggen rondom de marketing en opbouw van de tentoonstelling. Hierdoor krijgen de T&D-ers een goed beeld van het complexe veld waarin presentatie instellingen opereren.

De T&D-ers maken gebruik van binnen de organisatie aanwezige expertise en middelen. Ze krijgen een ‘strippenkaart’ en kunnen daarmee begeleiding op maat afnemen, bijvoorbeeld op het gebied van inhoud, financiën, techniek of marketing. Middels de inzet van ‘critical friends’ vindt reflectie plaats op het werk van de T&D-er. Tetem stelt haar netwerk beschikbaar. Er is sprake van samenwerking, wederzijds commitment en bijdragen aan elkaars doelen.

Kunstenaars die mee willen doen aan het Talent & Development Program, worden hiervoor geselecteerd aan de hand van een procedure van aanname. Elementen in de procedure zijn o.a. artistieke kwaliteit, visie op talentontwikkeling en financiële zelfstandigheid.

Verdere informatie omtrent de inhoud van het programma kan worden opgevraagd bij Esther Verra: esther@tetem.nl.

Nieuwe Makers Regeling

Tetem doet mee in de Nieuwe Makers Regeling van de Provincie Overijssel, een talentontwikkeling en professionaliseringsregeling voor jonge makers. Kunstenaars van wie de projectaanvraag is goedgekeurd werken gedurende een periode van anderhalf jaar onder begeleiding van Tetem aan hun eigen ontwikkeling en nieuwe producties.

Op dit moment nemen Stephanie Nypels en Esmay Groot-Koerkamp deel aan de Nieuwe Makers Regeling. Zij werken samen aan een filmproductie en een tentoonstelling.

Cultureel ondernemerschap

Tetem ziet voor zichzelf een actieve rol weggelegd bij het vergroten van kennis en vaardigheden inzake Cultureel ondernemerschap. Tetem organiseert o.a. bijeenkomsten en trainingen voor culturele instellingen waarbij aspecten van ondernemerschap en bedrijfsvoering aan bod komen. Ook ontwikkelt Tetem producten waarmee instellingen zélf aan de slag kunnen. Kijk voor het actuele aanbod hieronder: Zelfscan : Capabel in een veranderende arbeidsmarkt
QuickScan: Prestatiemeting en bijsturing

Meer informatie kan worden opgevraagd bij Esther Verra: esther@tetem.nl.

Geïnteresseerden die zowel de Zelfscan als de Quickscan hebben gedaan, kunnen als vervolg hierop een gesprek met een coach aanvragen om een professionaliseringsslag te maken aan de hand van een door henzelf opgesteld projectplan. Voor meer informatie: esther@tetem.nl.