In de moderne maatschappij spelen onze levens zich steeds meer af in virtuele werelden waarin we verbonden zijn door simulaties van menselijk contact. Terwijl onze technologieën zich blijven ontwikkelen raken steeds meer mensen emotioneel in onbalans. Hoe kunnen we het menselijke aspect een passende plek geven binnen de technologische ontwikkelingen?

Gabey Tjon a Tham vertelt tijdens haar artist talk over de wijze waarop de natuurlijke kant van technologie een rol speelt in haar werk. Door op een speelse en intuïtieve manier met techniek om te gaan wil Gabey onze huidige digitale systemen beter leren begrijpen en zich eigen maken. Hiermee wil ze de andere kant van technologie laten zien; die niet wordt gedreven door innovatie en efficiëntie, maar uitnodigt tot reflectie en verbeelding.

De artist talk vindt plaats in de expositieruimte van The Monads. Na de talk kan het publiek genieten van een simpele lunch met broodjes, koffie en thee en na afloop een bezoek brengen aan de tentoonstellingen en het GOGBOT festival.