Soms lijkt het alsof we de ontwikkelingen op het gebied van techniek nauwelijks kunnen bijhouden. Erop vooruitlopen kan volgens Sander Veenhof wél. Dat is wat Sander zelf al jarenlang doet met zijn uiteenlopende Augmented Reality (AR) projecten. Daarmee nodigt hij het publiek uit een wereld te betreden waarin realiteitszin geen hindernis vormt; dat is één van de grote voordelen van AR, zo betoogt Sander. Deze insteek kenmerkt ook zijn onderzoek naar de vraag in hoeverre en op welke manier AR een sociale en maatschappelijke impact kan hebben.

In zijn Artist Talk gaat Sander Veenhof in op toekomstige ontwikkelingen, nieuwe dilemma’s en problemen die gemoeid zijn met de AR technologie. Tevens gaat hij in op de vraag welke bijzondere rol de kunstwereld hierin kan spelen. De Artist Talk is de officiële aftrap van Sander’s tentoonstelling Be Your Own Robot in Tetem.