Tetem wil haar opgebouwde kennis en kunde delen. Met ingang van het jaar 2017 zijn drie kunstenaars ingestroomd die vanuit Tetem een 2-jarig professionaliseringstraject krijgen aangeboden. Tetem wil (jong) talent uit de regio een kans bieden om te werken aan de ontwikkeling van talent, netwerk en professionalisering. Er is sprake van samenwerking, wederzijds commitment en bijdragen aan elkaars doelen. Tetem biedt de deelnemers van het Talent & Development Program waardevolle ondersteuning op tal van gebieden en kan omgekeerd een beroep doen op talentvolle kunstenaars bij de invulling van haar projecten en activiteiten.

Deelnemend kunstenaars krijgen een pakket aan ervaringen, skills en expertise aangereikt, dat hen in staat stelt om zich verder te professionaliseren. Ook ligt er een sterk accent op talentontwikkeling en bewustwording. Kunstenaars draaien gedurende twee jaar mee binnen Tetem en kunnen gebruik maken van binnen de organisatie aanwezige expertise en middelen. Het traject is ‘tailor-made’, afhankelijk van individuele wensen tot ondersteuning van de kunstenaar. Kunstenaars krijgen een ‘strippenkaart’ en kunnen daarmee begeleiding op maat inlenen.

Kunstenaars die mee willen doen aan het Talent & Development Program, worden hiervoor geselecteerd aan de hand van een procedure van aanname. Elementen in de procedure zijn o.a. artistieke kwaliteit, visie op talentontwikkeling en financiële zelfstandigheid.

Download hier meer informatie over het Talent & Development Program

Geïnteresseerde kunstenaars kunnen zich vóór 1 januari 2018 aanmelden.