Tetem wil haar opgebouwde kennis en kunde delen. Met ingang van het jaar 2017 zullen drie kunstenaars instromen die vanuit Tetem een 2-jarig professionaliseringstraject krijgen aangeboden. Tetem wil (jong) talent uit de regio een kans bieden om te werken aan de ontwikkeling van talent, netwerk en professionalisering. Er is sprake van samenwerking, wederzijds commitment en bijdragen aan elkaars doelen.

Kunstenaars krijgen een pakket aan ervaringen, skills en expertise aangereikt, dat hen in staat stelt om zich verder te professionaliseren. Ze draaien gedurende twee jaar mee binnen Tetem en kunnen gebruik maken van binnen de organisatie aanwezige expertise en middelen. Ook stelt Tetem haar netwerk beschikbaar. Kunstenaars krijgen een ‘strippenkaart’ en kunnen daarmee begeleiding op maat inlenen, b.v. op het gebied van inhoud, financiën, techniek of marketing.

Kunstenaars die mee willen doen aan het Talent & Development Program, worden hiervoor geselecteerd aan de hand van een procedure van aanname. Elementen in de procedure zijn o.a. artistieke kwaliteit, visie op talentontwikkeling en financiële zelfstandigheid.

Download hier meer informatie over het Talent & Development Program.
Geïnteresseerde kunstenaars kunnen zich vóór 10 januari 2017 aanmelden.

  • Deadline voor aanmelden: vóór 10 januari 2017