In Enschede leven ca. 160 nationaliteiten met elkaar samen, ondanks verschillen in cultuur en religie. Dat biedt kansen, maar brengt soms ook spanningen met zich mee. Waarom is het voor de kunst juist belangrijk om input te krijgen vanuit andere (niet Westerse) culturen?

Kunstenaar Patricia Kaersenhout vertelt in haar talk over de artistieke waarde van diversiteit in de kunst. Het Kennisplatform voor Integratie en Burgerschap Enschede organiseert aansluitend een workshop over de voordelen van diversiteit voor de samenleving. In elk van de groepen visualiseert een kunstenaar de uitkomst. De resultaten worden besproken en samengevat door moderator Wilja Jurg.

Patricia Kaersenhout is een Nederlandse kunstenaar en activist. Zij zet zich in voor een wereld waar liefde, kwetsbaarheid, verbeelding en solidariteit meer worden toegelaten en omarmd. Ze kiest voor een wereld van mogelijkheden in plaats van beperkingen en ze strijdt tegen onverschilligheid. Kennisplatform Integratie en Burgerschap doet onderzoek, adviseert en biedt praktische tips en instrumenten over vraagstukken rondom integratie, migratie en diversiteit.