Trendbureau Overijssel onderzoekt trends en ontwikkelingen in de Overijsselse samenleving. In 2017 onderzoekt het Trendbureau de steeds verder polariserende samenleving: hoe gaan we om met grote verschillen in de samenleving? En hoe verhouden we ons tot een samenleving die steeds gepolariseerder raakt? De analyse is dat veel gepolariseerde discussies gevoerd worden door een kleine minderheid aan beide kanten van het spectrum. Daartussenin zit een grote groep mensen die – veelal minder ideologisch gemotiveerd en veel praktischer redenerend – in hun eigen leven op ontwikkelingen reageren. Deze grote middengroep hoor je nauwelijks.

Hans Peter Benschop, directeur van Trendbureau Overijssel, presenteert de toekomstverkenning ‘Grotere Tegenstellingen?’. Het Trendbureau is een initiatief van de provincie Overijssel dat toekomstverkenningen maakt voor politieke besluitvorming. Wat zal de rol zijn van de zwijgende meerderheid in een tijd van toenemende polarisatie? En wat kunnen wij zelf doen?

De lezing vindt plaats in het kader van D’RAN 17 festival van de democratie dat op 8 en 9 september 2017 in Roombeek, Enschede plaatsvindt. Trendbureau Overijssel en Tetem organiseren samen de project-tentoonstelling Silent Majority die van 30 november 2017 t/m 4 maart 2018 plaatsvindt. In deze tentoonstelling onderzoeken kunstenaars de mogelijkheden om de stille meerderheid een stem en gezicht te geven.