Tetem programmeert haar tentoonstellingen, projecten en events in onderlinge samenhang binnen programmalijnen. Hiermee geven we ons programma context en betekenisgeving. De programmalijnen onderzoeken actuele vraagstukken die zowel in de kunst als in de samenleving spelen. Ze staan niet op zichzelf maar zijn complementair. Vanuit de programmalijnen worden activiteiten ontwikkeld die het verhaal vertellen van een maatschappij die in ontwikkeling is.

Voor 2017-2019 hebben we drie programmalijnen vastgesteld:

  1. Living together with strangers (2017-2018): De stad is de plek waar we samenleven met vreemden. De vreemdeling roept wisselende emoties op, hij draagt tegelijkertijd een bedreiging én een belofte in zich. Hoe zorgen we voor meer mogelijkheden in de stad voor werkelijk nieuwe ontmoetingen met vreemden? Op welke manier kan wederzijds begrip tussen vreemden ontstaan door een versmelting van horizonten?
  2. Driving technology (2017-2020): Digitale media en technologie beïnvloeden de manier waarop de samenleving functioneert, hoe veiligheid en privacy worden ervaren en hoe wij denken over tijd en ruimte. Technologische ontwikkelingen hebben impact op het persoonlijke en professionele gedrag van mensen en dragen bij aan een steeds veranderende visie op onze samenleving. Het gaat hierbij zowel om de wijze waarop technologie de mens en maatschappij aanstuurt, als om bestúring van die technologie; wie beheert deze laag, wie geeft deze vorm en in wiens belang?
  3. Walk-in Worlds (2019-2020): In deze opvolger van de programmalijn Living together with strangers wordt verdieping gegeven aan het thema ‘samenleven met een tussen vreemden’. Bij Walk-in Worlds ligt de nadruk op de kansen en mogelijkheden die de versmelting van verschillende culturen en werelden biedt. Wat gebeurt er als we het contact daadwerkelijk aangaan – de verbinding leggen – zonder daarbij bepaalde confrontaties uit de weg te gaan? Wat levert deze interactie ons op? Individueel en voor de samenleving als geheel?

Het tentoonstellingsprogramma wordt mede mogelijk gemaakt door: